Restauranten

Restauranten

Restauranten på Hauger Golfklubb drives fra 1. april 2023 av Ability Norge.

Nettside og mer info kommer.

Kontaktperson frem til åpning er: Even Larsen på e-post even.larsen@ability.no