Juniorer

Juniorgruppa

Målet for juniorgruppa på Hauger er å gi alle barn et trygt og godt miljø uansett alder og ferdigheter.
Alle våre juniorer trenes av en PGA-pro, og dette gir barna de beste forutsetningene for å mestre golfen og ha det gøy på banen. Vi deler treningsgruppen i bredde og satsning, men ønsker å ha tett kontakt mellom de to gruppene slik at samholdet og utviklingen blir best mulig.