Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER  – HAUGER GK
 
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Hauger GK.
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Hauger GKs konkurransebestemmelser.
 
Klubbens siste versjon av lokale regler vil til en hver tid være oppslått på informasjonstavlen  og  på vår hjemmeside.
 
Definere banens grenser (A-1)

 1. Hvite staker eller gjerder definerer banens grenser.
 
Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 2, er hull 1 på høyre side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 2. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.
 
Straffeområder (Regel 17) (B-1)
 1. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
 
Unormale baneforhold, uflyttbare hindringer, flyttbare hindringer og integrerte gjenstander (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 2. Maurtuer i generelt område.
 3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 4. Steinfylte dreneringsgrøfter.
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-d.
 
Uflyttbare hindringer
 1. Alle avstandsmerker.
 2. Anvisningsskilt.
 3. Søppelbøtter.
 4. Deler og utstyr til vanningsanlegg.
 5. Konstruksjoner bygget av sviller eller stein.
 6. Alle grus og steinfelter i det generelle området.
 
Flyttbare hindringer
 1. Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker.
 
Integrerte gjenstander
 1. Bark og flislagte områder.

 
Spilleforbudområder (i unormale baneforhold) (E-8.1)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.
 
Droppesoner (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 7, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen som er utslagsomåde 35. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
 
Ball forandret retning av luftledning (E-11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning eller tilhørende stolper inkludert festeanordninger under spill av hull 11, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).
 
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.
 
 
Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.

Oppdatert 11.04.2019
 
 
 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her