Aksjonærfordeler

Gjestespill

Ta med en gjest

Som aksjonær har du muligheten til å ta med 3 gjester til en rabattert pris.
Dine gjester betaler:
Ukedager 450,-
Helg/helligdager 500,-
Gjestene skal spille samtidig som deg og i samme ball.
Booking tid for gjester er 7 dager.