Aksjonærfordeler

Ligningsverdi

Her ser du Ligningsverdien de siste årene:

2021:
Privat og bedrift: 42543,-

2020:
Privat og bedrift: 46022,18

2019:
Privat og bedrift: 36797,05

2018:
Privat og bedrift: 33202,62

2017:
Privat: 22512,10
Bedrift: 28651,78

2016:
Privat: 22538,21
Bedrift: 22512,10

2015:
Privat: 22551,67
Bedrift: 22538,21

2014:
Privat: 21049,63
Bedrift: 22528,59

2013:
Privat: 21460,90
Bedrift: 21049,63

2012:
Privat: 21928,-
Bedrift: 21460,90