Aksjonærfordeler

Haugers Exit-ordning

Hauger Golfbane AS innførte i 2014 en oppsigelsestid på 2 år for klubbens aksjonærer, kalt Exit-ordningen, og ble vedtatt på generalforsamlingen samme år.

En aksjonær kan innen 31.12 gjeldende år melde seg inn i ordningen og plikter å være medlem i de 2 neste sesongene. Etter exit-perioden på 2 år tar klubben akjsen tilbake for kr. 1,-

Det er en forutsetning for tilbakelevering at alt utestående er gjort opp.

I oppsigelsesperioden opprettholdes følgende aksjonær rettigheter – man kan benytte aksjen til spill eller utleie. Det vil ikke være muligheter for å ta ut billetter.

Innmelding i exit-ordningen skal skje skriftelig i for av en e-post til administrasjonen, dato settes alltid til  31.12 uansett når innmelding/utmelding skjer. Det vil si at selv om man melder seg inn i exit-ordningen 1. januar 2018 vil det være 31.12.2018 som er gjeldende dato og 2019 og 2020 som vil være exit-årene. Aksjen tas da tilbake av klubben etter sesongslutt 2020.

Spørmsmål om exit-ordningen kan stilles til administrasjonen på 67 07 37 70 eller post@haugergolf.no