Turneringer

Representasjon

Vi ønsker gjerne at klubbens spillere representerer Hauger i ulike nasjonale og regionale turneringer.

Vedlagt finner dere en oversikt over hva som dekkes i forbindelse med de ulike turneringene.

All støtte skal godkjennes i forkant av turneringen. Spilleren legger selv ut for de ulike kostnadene og får dette refundert i etterkant ved å sende inn kvitteringer samt kontonummer til post@haugergolf.no.

Ved representasjon i NM og andre turneringer der arrangørklubben kan sende faktura er dette å foretrekke.

Vi ønsker alle utøvere lykke til!