Turneringer

Representasjon

Vi ønsker gjerne at klubbens spillere representerer Hauger i ulike nasjonale og regionale turneringer.
For å være berettiget støtte skal det ha vært gjennomført uttak der alle interesserte har anledning til å delta.

All støtte skal godkjennes i forkant av turneringen. Spilleren legger selv ut for de ulike kostnadene og får dette refundert i etterkant ved å sende inn kvitteringer samt kontonummer til post@haugergolf.no.

Ved representasjon i NM og andre turneringer der arrangørklubben kan sende faktura er dette å foretrekke.


 
  • Reiser og opphold skal være godkjent og bestilt av Juniorkomité og/eller klubb,
avhengig av type turnering.
  • For dekning av utgifter til juniorer, må det attesteres av ansvarlig person i juniorkomiteen.
  • Elite – nasjonale turneringer som NM, Norges Cup etc., attesteres og godkjennes av klubb ved Sportslig utvalg
  • Overnatting dekkes kun ved reisetid over 2 timer hver vei. Det dekkes inntil kr 700,- pr døgn. Kopi av overnatting må vedlegges reiseregning.
  • Reiseutgifter dekkes ved kilometergodtgjørelse kr 2,- pr km for reiser over 100 km hver vei. Alternativt dekkes flyreise type sportsreise eller billigste alternativ etter avtale.
  • For Srixon Tour og Garmin NorgesCup gjelder egenandel: reise kr 1000,- og opphold kr 500,-
  • Spillerne dekker selv kostnader for kost og drikke der dette ikke dekkes i sin helhet.
  • Reiseregninger leveres til Administrasjonsansvarlig for attestering før utbetaling skjer.
  • Søknad om dekning av utgifter utover det som er nevnt ovenfor, behandles særskilt av Sportslig utvalg.

For utskriftsvennlig versjon, se vedlegg.