Klubben

Innkalling til årsmøte og Generalforsamling

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 19. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Onsdag 20 mars kl 1800

Vedlagt finner dere innkalling til årsmøte i Hauger Golfklubb og Generalforsamling for Hauger Golfbane.
Begge finner sted i Klubbhuset på Hauger fra kl 1800 og etterfølger hverandre.

Det vil innledes med en kort innledning fra styrets leder og litt generell informasjon om "rikets tilstand".

Alle aksjonærer har stemmerett på generalforsamlingen og har 1 stemme pr aksje. Fullmakt kan medbringes fra andre aksjonærer, men ingen kan stemme for flere enn 10 aksjer. Fullmakt ligger vedlagt.
Alle klubbens medlemmer har 1 stemme på årsmøtet.

Sakspapirer legges ut på klubbens hjemmeside 1 uke før årsmøtet og bes medbringes på møtet.
Kun saker som er sendt inn på forhånd vil bli behandlet på årsmøtet/generalforsamlingen. Alle saker som ønskes behandles må være styret i hende innen 4 mars, og sendes til post@haugergolf.no.