Klubben

Tittel: Du kan ta golf-Norge inn i fremtiden. Men hvordan?

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 24. mars 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med deg som har et sterkt engasjement og et ønske om å forme golf-Norge

Golfen trenger medlemmer med ulik bakgrunn til ulike verv i neste
periode, fra november 2023-25. Selve valget foregår på Golftinget i november i år.

Ja, du er en god kandidat
Vi i valgkomiteen er helt sikre på at det finnes gode kandidater i alle norske klubber. Uavhengig om klubben er liten eller stor eller har poststed i nord, vest, sør eller øst. Alle klubber har medlemmer som kan bringe viktig kunnskap og engasjement til golf-Norge.

Hvordan går du frem?
Det er klubbene som fremmer kandidater. Men de færreste klubber har oversikt over alle medlemmene og hva de kan bidra med. Derfor sier du fra til noen i styret i klubben din, at du gjerne bidrar til arbeid i styret, eller komiteer, på forbundsnivå.

Disse vervene skal besettes:
  • Forbundsstyret med president, visepresident og 6 styremedlemmer
  • Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
  • Lovutvalg med leder og 2 medlemmer
  • Disiplinær- og sanksjonsutvalg med leder og 2 medlemmer

Hva slags kompetanse ser vi etter?
Et godt styre har et mangfold av erfaringer. I tillegg til faktorer som kjønn, alder, minoritets-/majoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelse, sa° trengs det selvsagt ulike personlige egenskaper for a° fylle alle rollene i et godt styre: blant annet initiativ, handlekraft, ordenssans, fantasi og humor. Det er også viktig med erfaring fra arbeid i golfklubb.
Hva skjer når du har meldt din interesse?
Så raskt som mulig sender klubbene inn forslag på kandidater som de ønsker valgkomiteen skal ha med i sin vurdering når nytt styre og nye komiteer skal foreslås.

Aktuelle kandidater blir kontaktet av valgkomiteen. Det er et stort puslespill som skal legges, så det kan ta tid før du hører noe. Alle kandidater vil få bekreftelse på at valgkomiteen har mottatt forslaget, og en tilbakemelding på om vi foreslår deg, eller ikke, i denne omgang.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen 2021-2023
Marit Wiig, leder - Hauger   
Ida K. Lindevik - Bjaavann GK  
Øyvind Hope - Byneset GK  
Marianne Haugland - Soon GK  
Helge Toft - Haga GK  

Se vår egen Marit Wiig fortelle om styrearbeidet her!
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her