Klubben

Resultatet av medlemsundersøkelsen - del 1

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 7. juli 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Takk til alle som har svart på undersøkelsen, her er dommen...

Hauger Golfklubb benytter Golfspilleren i Sentrum for å måle hvor fornøyde medlemmer og gjester er med bane, restaurant, proshop etc.
Undersøkelsen sendes ut til alle klubben medlemmer i løpet av året, der 1/3 får den hver gang.
Gjester mottar undersøkelsen på mail etter en runde.

Alle spørsmål besvares på en skala fra 0-10. 
Alle svar fra 0-6 regnes som negative, 7-8 er passive og 9-10 er positive.
De negative trekkes fra de positive og gir da en score (passive teller ikke).

Vi ser en positiv trend på svarene i forhold til 2021, og håper at det fortsetter ut året :)

Disse punktene har vi utfordringer på:
- Treningsfasiliteter
- Tilgang til starttider
- Det sosialet miljøet, antall turneringer, innpass i grupper
- Følelsen av å få valuta for pengene 

Her er vi gode:
- Service i administrasjon og proshop
- Godt treningstilbud og gode proer
- Informasjon
- Baller og targets på rangen
- Klubbhuset

Del 2 sendes til neste gruppe medlemmer 4 august. 

Se oversikt over de ulike gruppene her.