Klubben

Regler ved tilfeller av frost.

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 4. oktober 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Her kan du lese hva som gjelder for din starttid når det er frost på banen.

Høsten er dessverre kommet, og vi har allerede hatt våre første morgener med frost.
Da er det også tid for å minne om våre kjøreregler i tilfellene der banen må stenges for spill.

- Frost = stengt bane 
- Banesjefen avgjør når og om banen kan åpnes for spill
- Proshop informeres av banesjef når banen åpnes, som gir klarsignal til spillerne
- Alle tider som blir rammet av frost blir kansellert, IKKE forskjøvet 

Det er viktig at alle spillere forstår omfanget av å gå på en green med frost, skadene dette forårsaker drar vi med oss langt inn i neste sesong, og skaper dårlige spilleforhold!

Spillere som får sine starttider kansellert kan få hjelp i shoppen til å booke om tidene, dersom dette er mulig.
Det kan også i noen tilfeller være mulig å starte fra hull 10 og spille 9 hull. Start fra hull 10 vil da være i samme rekkefølge som ordinært var booket. Merk at det ikke er en selvfølge at man kan fortsette på hull 1 og spille 18 hull. Det vil ikke være noen form for fletting her. Det er spillere som har booket starttid som har førsterett.

Fra midten av oktober vil vi starte med shotgun i helgene i stedet for linje booking. Da får vi fylt opp banen med flest mulig spillere, og alle rekker 18 hull før det blir mørkt. Shotgun start vil stort sett starte kl 11.00, og booking for dette vil foregå i turneringsmodulen. Startliste settes opp fredag etter kl 1200, og spillere som ønsker å spille sammen skriver dette i kommentarfeltet ved påmelding. 
Ved tilfeller av frost vil hele shotgunstarten bli forskjøvet om mulig. 

God høst og god golf!