Klubben

Nye lover for Hauger Golfklubb

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 14. februar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret vedtok 29.01 klubbens nye lover.

På idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke lovendringer, som førte til at Norges Idrettsforbund utformet en ny lovnorm. 

Norges Golfforbund vedtok deretter ny lovnorm på tinget i 2019.

Vi har som følge av dette oppdatert våre lover, slik vi som idrettslag plikter.

De nye lovene gjelder fra 01.01.2020 og ble vedtatt av styret i Hauger Golfklubb onsdag 29. januar 2020.

Lovene ligger vedlagt, men kan også finnes på Hauger Golfklubbshjemmeside: Under Klubben - lover og vedtekter.