Klubben

Medlemsundersøkelsen 2022

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 16. juni 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

I dag går første del av årets medlemsundersøkelse ut.Her har du muligheten til å hjelpe oss til å bli bedre!

Hvordan kan vi gjøre golfopplevelsen din og klubben bedre?

I disse dager går første del av medlemsundersøkelsen ut til 1/3 av klubbens medlemmer.
Ikke nøl – sett av 10 minutter og svar på undersøkelsen.
Svarfristen er to uker.

For at vi skal bli en bedre klubb for medlemmene, at dere skal trives i klubben og få gode golfopplevelser, ønsker vi få tilbakemelding og høre din mening om hvordan du opplever klubben - klubbens miljø, aktiviteten og treningstilbudet, banen, o.s.v.
Tilbakemeldingene og informasjonen  fra dere gjør at vi kan ta tak i og fokusere det som er viktig for dere i vårt arbeid med å utvikle klubben og tilbudet.
Dette er viktig for at vi skal bli bedre slik at flere spiller mer golf og at du og alle trives i klubben.

Hvordan fungerer undersøkelsen?
Du svarer på en mengde spørsmål fordelt på:
- Banen
- Miljø
- Kafe
- Klubbhus
- Treningsfasiliteter
- Proshop
- Trening
- Ledelse og informasjon
- Priser og produkter

Du scorer da alt fra 1-10.
8-10 er positive svar, 1-5 er negative og 5-7 er passive.

Når man trekker de negative fra de positive får vi en totalscore hvor vi da kan måle hvor fornøyde medlemmer og gjester er. Da ser vi raskt hvor vi har gjør en bra jobb, og hvor vi har utfordringer. 

Undersøkelsen er et flott redskap for oss der vi kan sette tiltak i gang både på kort og lang sikt.
Det er også mulig å skrive egne kommentarer. Dette kan gjøres annonymt eller med fullt navn.
Begge deler er lov, men husk at det er lettere for oss å ta tak i saker dersom vi kan snakke med dere direkte i etterkant og følge det opp.

Medlemsundersøkelsen sendes ut i 3 deler, så får du ikke en e-post nå, vil du motta denne senere i sesongen.

Vi håper dere alle har kommet godt i gang med sesongen, og at dere nyter sporten og banen :)