Klubben

Medlemsundersøkelsen 2020

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 16. juni 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Denne uken vil 1/3 av klubbens medlemmer motta undersøkelsen på e-post.Hjelp oss til å bli bedre :)

Hvordan kan vi gjøre golfopplevelsen din og klubben bedre?

18. juni skjer det - del 1 av medlemsundersøkelsen Golfspilleren i Sentrum sendes ut.
Ikke nøl – sett av 10-15 minutter og svar på undersøkelsen.
Svarfristen er to uker.

Medlemsundersøkelsen sendes ut i 3 omganger, så det er kun 1/3 av dere som vil motta den nå.

For at vi skal bli en bedre klubb for medlemmene, at dere skal trives i klubben og få gode golfopplevelser, ønsker vi få tilbakemelding og høre din mening om hvordan du opplever klubben - klubbens miljø, aktiviteten og treningstilbudet, banen, o.s.v.
Tilbakemeldingene og informasjonen  fra dere gjør at vi kan ta tak i og fokusere det som er viktig for dere i vårt arbeid med å utvikle klubben og tilbudet.
Dette er viktig for at vi skal bli bedre slik at flere spiller mer golf og at du og alle trives i klubben.

Hvordan fungerer undersøkelsen?
Du svarer på en mengde spørsmål fordelt på:
- Banen
- Miljø
- Kafe
- Klubbhus
- Treningsfasiliteter
- Proshop
- Trening
- Ledelse og informasjon
- Priser og produkter

Du scorer da alt fra 1-10. 8-10 er positive svar, 1-5 er negative og 5-7 er passive. Når man trekker de negative fra de positive får vi en totalscore hvor vi da kan måle hvor fornøyde medlemmer og gjester er. Da ser vi raskt hvor vi har gjør en bra jobb, og hvor vi har utfordringer. 
Undersøkelsen er et flott redskap for oss der vi kan sette tiltak i gang både på kort og lang sikt.
Det er også mulig å skrive egne kommentarer. Dette kan gjøres annonymt eller med fullt navn. Begge deler er lov, men husk at det er lettere for oss å ta tak i saker dersom vi kan snakke med dere direkte i etterkant og følge det opp.


God golf!

Med vennlig hilsen

Haugers ledergruppe