Klubben

Lokale regler for KM 2022

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 19. august 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Skal du spille KM i helgen? Sett deg inn i de lokale reglene før start.

LOKALE REGLER – KLUBBMESTERSKAPET 2022 – HAUGER GK

Følgende lokale regler gjelder ved klubbmesterskapet 2022 på Hauger GK.

A) Definere banens grenser
Hvite staker eller gjerder definerer banens grenser.

B) Utenfor banen mellom to hull
Under spill av hull 2, er hull 1 på høyre side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 2. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

C) Straffeområder (Regel 17)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

D) Unormale baneforhold, uflyttbare hindringer, flyttbare hindringer og integrerte gjenstander
Grunn under reparasjon (GUR)
a) Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b) Maurtuer i generelt område.
c) Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
d) Steinfylte dreneringsgrøfter.
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-d.

Uflyttbare hindringer
a) Alle avstandsmerker.
b) Anvisningsskilt.
c) Søppelbøtter.
d) Deler og utstyr til vanningsanlegg.
e) Konstruksjoner bygget av sviller eller stein.
f) Alle grus og steinfelter i det generelle området.

Flyttbare hindringer
Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker.

Integrerte gjenstander
Bark og flislagte områder.

E) Spilleforbudområder (i unormale baneforhold)
Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.

F) Droppesoner
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 7, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball
i droppesonen som er utslagsområde 35. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

G) Ball forandret retning av luftledning
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning eller tilhørende stolper inkludert
festeanordninger under spill av hull 11, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

H) Ballplassering
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritakuten straff én gang ved å plassere ballen og spille fra dette fritaksområdet:
a) Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
b) Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Ett scorekort fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:

1. Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
2. Må være i det generelle området.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere
tilbake en ball etter regel 14.2(b) og 14.2e.

NB: En kan ikke plassere en ball inn på green, om den opprinnelig ligger på utsiden, ved bruk av denne regelen.

Brudd på lokal regel generell straff – To slag.

Definisjoner:

Det generelle området dekker hele banen unntatt de fire spesifikke områdene på banen som er omtalt i regel 2.2b:
a) Utslagsområdet, som spilleren må benytte ved start av hullet han eller hun spiller (regel 6.2).
b) Alle straffeområder (regel 17).
c) Alle bunkere (regel 12), og
d) Puttinggreenen på hullet som spilleren spiller (regel 13).

Se vedlegg for utskriftsvennlig versjon.


Utslagsteder KM: (Herrer & Senior Herrer)