Klubben

Lag NM Junior 1. divisjon

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 20. juni 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Praktisk informasjon til spillere og kapteiner.

Praktisk informasjon

Lag-NM Jr. 1. div. 2022

30. juni og 1. juli

Hauger Golfklubb

Startliste og resultater

Gutter: https://golfbox.no/livescoring/tour/?language=1044#/competition/3533454/teetimes
Jenter: https://golfbox.no/livescoring/tour/?language=1044#/competition/3533457/teetimes
 
 

Avmelding

Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no.
Golfklubb som trekker sitt lag etter påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkontingent.
    

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved pro-shop.
 

Dommere
I denne turneringen er det utnevnt dommere fra NGF. Disse er der for å assistere i regelsituasjoner, sikre at spilleregler følges og se til at spillerne holder akseptabel spillehastighet. Kontaktinfo til TD og Hoveddommer vil publiseres av starter.

 

Drivingrange

Åpen hele døgnet.

Bøtter med 20 eller 40 baller kan kjøpes direkte på maskinen med kort eller vipps.
Det kan kjøpes koder i shoppen med et bestemt antall bøtter, eller benytte appen Golfmore.
    

Evakueringsplan

Evakueringsplan vil henge oppe på infotavle og distribueres. Er det stor fare for torden eller andre grunner til evakuering vil den i tillegg bli informert om ved start.

 

Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.
Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.
Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.
 

Føring av handicap

Handicaptellende runde (single) føres i henhold til EGA Handicap System punkt 3.12.
Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.
 

Førstehjelp

Førsthjelpsskrinn og hjertestarter i klubbhus og førstehjelpskrin utenfor proshop.
Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt i Lillestrøm sentrum er 5 km.
    

Garderobe/dusj/toalett

Toaletter i klubbhuset, samt på hull 7 og 12.
Garderobe  i klubbhuset, ta med egne håndklær.
 

Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.
 

Innspill

Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, kun dagen før første runde. Innspill vil foregå 29. juni. Spillerne tar selv kontakt med proshop, tlf. 924 40 888 eller post@haugergolf.no for bestilling av starttider. Ledigestarttider frigis for klubbens medlemmer 22 juni. Ved innspill andre dager, må dette avtales og godkjennes på forhånd. Kun 1 gratis innspillsrund.
Minner om bestemmelse om innspill som du finner på NGFs regelkort 2022. I tillegg vil regler for innspill slås opp på infotavle, og på første tee.


NB! Nedslagsmerker skal repareres og oppslått torv skal legges tilbake.
Brudd på denne bestemmelsen medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av Komiteen.
 

Kapteinsmøte

Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart (onsdag 29. juni). Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå gjennom konkurransebestemmelsen, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.
 

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.
 

Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene (last ned app) og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort 2022 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.
Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.
Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.
Elektronisk baneguide finnes på klubbens hjemmeside.
 

Mat og drikke

Kafé er åpen én time før første start og stenger etter avsluttet spill for dagen.
Det vil være tilgang på varmmatbuffet alle dager, samt påsmurt og bakvarer.
All mat betales direkte til restauranten.
 
Det er drikkevann ved klubbhuset og ute på banen ved hull 1, (3 og 10) 7, 12 og 14.
    

Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen utenfor proshop.
 

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke ved hull 1.
 

Overnattingsmuligheter

 
Hotell / annet Tlf Pris
Quality Hotel Olavsgaard 63 84 77 00 Enkeltrom: kr. 750.-
Dobbeltrom:kr. 950,-
       Trippelrom: kr. 1200.-  
 
Ved bestilling, oppgi bookingkode «NGF2022» og informer om at du deltar på Lag-NM Jr. 1. div på Hauger Golfklubb.
 
 

Premieutdeling

Finner sted utenfor klubbhuset så snart resultatlisten er klar etter siste runde.
 

Proshop

Åpen én time før første start begge turneringsdager.
 

Påmelding

Frist for å melde på lagets spillere er angitt i konkurransebestemmelsene og er fredag 17. juni. Skjema for spillerpåmelding (vedlegg til konkurransebestemmelsene) sendes arrangørklubben, e-post: elin@haugergolf.no innen denne fristen for å bekrefte at laget deltar og har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging.
Har ikke laget tatt ut alle sine spillere innen 18. juni skal laget allikevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes helt frem til utgangen av kapteinsmøtet.
Merk bestemmelser gjeldende krav til dokumentasjon av bopel for utenlandske statsborgere.
 

Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved sykdom eller lignende.
 

Registrering

Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.
 

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.
Scorekortmottaket er merket «Scorekortmottak» og finner sted i 2 etg. i klubbhuset.
 

Spilleavbrudd

Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd.
(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)
 

Spillehastighet og regler for tidtaking

I henhold til NGFs regelkort.
 
Spillernummer og kapteinsskilt
Deles ut på kapteinsmøtet.
Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen.
Kapteinen skal bære synlig kapteinskilt.
 
Spilleoppsett
Runde 1            Runde 2            Runde 3                          
Foursome         Four-ball          Single
 
Startkontingent
Startkontingenten er kr 3.000,- for guttelag og kr 1.800,- for jentelag.
 

Startlister

Startlister offentliggjøres i GolfBox og på info-tavlen.

Teesteder:

Gutter: 54
Jenter: 47
 

Startider

Torsdag 30. juni Start runde 1 (Foursome) fra kl. 08:00 fra hull 1
  Start runde 2 (Four-ball) fra kl. 13:30 fra hull 1
Fredag 1. juli Start runde 3 (Single) fra kl. 08:00 fra hull 1
   
Det startes fra hull 1 i alle runder.
 

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.
Utleie av tralle kr 50,- per runde. Tralle kan leies i proshop.
Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.
 

Turneringskomité

    Mobil E-post
Turneringsleder Jarle Finstad      482 31 075 jarle.finstad@posten.no
TD Lars Otto Bjørnland      909 21 912 larsottobj@outlook.com
Hoveddommer Vegard Viksmoen      907 92 643 vviksmoe@online.no
 

Turneringssekretariat

I andre etasje i klubbhuset.
 

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no (Spillere/Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM).
 
 
 
For utskriftsvennlig versjon se vedlegg