Klubben

Golfspilleren i sentrum

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 22. oktober 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Resultatet fra årets spørreundersøkelse er klar

Hauger benytter spørreskjemaet Golfspilleren i sentrum (GIS), for å få feedback fra både medlemmer og gjestespillere.
GIS er utviklet spesielt for Golfklubber, og benyttes av de fleste golfklubber i Norge, Sverige og Danmark.
Norges Golfforbund benytter også klubbenes resultater i sitt arbeid.

Undersøkelsen sendes ut til alle klubbens medlemmer, fordelt på 3 utsendelser, vår, sommer og høst.
Klubbens gjester får undersøkelsen tilsendt etter at de har spilt en runde på Hauger.

Det spilles en rekke spørsmål om banen, ledelsen, det sosiale miljøet, trening, shop, restaurant etc. 
Alle spørsmål besvares fra 1-10, og svarene fordeles slik:
9-10 = positive ambassadører
7-8 = passive ambassadører
1-6 = negative ambassadører

De negative trekkes fra de positive, og gir en ambassadørscore. 

I bildet under vises hvordan Hauger scoret både blant medlemmer og gjester sett opp mot benchmark (resten av landet) og 2020.Vi scorer godt på følgende felt:
- Restaurant
- Klubbhus
- Proshop
- Ledelse og informasjon
- Protjenester

Vi ligger tett rundt benchmark på:
- Banen
- Priser og produkter

Vi har utfordringer på feltene:
- Medlemmer anbefaler banen/klubben
- Klubbens sosiale miljø
- Treningsfasiliteter

GIS analyserer også svarene etter hva som har størst påvirking på hvor fornøyde vi er.
Vi scorer foreksempel høyt på klubbhuset vårt, men dette har liten påvirkning på for fornøyde vi er med Hauger.
Likeså scorer vi lavt på bunkerene våre, men det har heller ingen stor påvirkning på om vi ønsker å fortsette som medlemmer på Hauger. 

Områdene der vi scorer ekstremt lav, og som vil bli et fokusområde for administrasjon og styret fremover er:
- Tilgang til starttider
- Informasjon og arbeid på banen
          - Hva skal gjøres på banen
          - Hvorfor utføres dette arbeidet
          - Effekten av arbeidet som utføres
- Sosiale miljøet i klubben
          - Informasjon om sosiale grupper
          - Innpass i sosiale grupper
- Nye medlemmer med høyt handikap
          - Føle seg velkommen og integrert i klubben
          - Meste banen
          - Treningsgrupper tilpasset ferdigheter og nivå