Klubben

Garmin Norgescup

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 2. september 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Skal du delta på Norgescup her på Hauger.Her finner du informasjonen du trenger.

Praktisk informasjon

Garmin Norgescup 2020

19-20 september

Hauger Golfklubb

 

 
 

Avmelding

Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox.
Etter påmeldingsfristen må en påmeldt spiller som ikke skal delta stryke seg ved å sende en e-post til turnering@golfforbundet.no.
 

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen utenfor proshoppen.
 

Caddie

Det er ikke tillatt med caddie i denne turneringen grunnet Covid-19 restriksjoner.
 

Dommere
I denne turneringen er det utnevnt dommere fra NGF. Disse er der for å assistere i regelsituasjoner, sikre at spilleregler følges og se til at spillerne holder akseptabel spillehastighet. Kontaktinfo til TD og Hoveddommer vil publiseres av starter.

 

Drivingrange

Åpen hele døgnet begge turneringsdager.
Ballmaskinen godtar kort, eller man kan kjøpe et rangekort i shoppen. En bøtte med 35 baller koster 38 kr.
Det er grunnet Covid-19 ikke satt ut kurver på rangen, så spillere må ta med egne poser.
 
 

Evakueringsplan

Evakueringsplan vil henge oppe på infotavle og distribueres på Garmin Norgescup sin facebookside. Er det stor fare for torden eller andre grunner til evakuering vil den i tillegg bli utdelt på start.
 

Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved hull 3 og 5.
Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.
Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.
 

Førstehjelp

Førstehjelp koffert i klubbhus og proshop. Hjertestarter i klubbhus
Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 10 km, Lillestrøm legevakt.
 

Garderobe/dusj/toalett

Garderober og toalett finnes i klubbhusets kjeller. Vi ber om at garderobe kun benyttes hvis det er strengt nødvendig grunnet Covid-19, og at spillere tar med egne håndklær.
I tillegg til klubbhuset finnes det toalett på hull 7 og 12 ute på banen.
 
Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer være tilgjengelig hos starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.
 

Innspill

Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. Innspill vil foregå fredag 18 september. Spillerne tar selv kontakt med proshop, tlf. 924 40 888 for bestilling av starttider. Ved innspill annen dag vil det være en greenfee på kr 400,-.
 
Minner om bestemmelse om innspill som du finner på NGFs regelkort. I tillegg vil regler for innspill slås opp på infotavle, og på første tee.


NB! Nedslagsmerker skal repareres og oppslått torv skal legges tilbake.
Brudd på denne bestemmelsen medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av Komiteen.
 

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr eller bagasje. (Tilgjengelighet/vakthold)
 

Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort 2020 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.
Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.
Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.
 

Mat og drikke

Kafé er åpen 0700 - 2100
De serverer diverse bagetter og snacks samt dagens rett fra 139,- – 169,-
 
Det finnes drikkevann utenfor shoppen, og på hull 1, 12 og 15 .
 

Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen er utenfor shoppen
 

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke hull 1 og 10.
 

Overnattingsmuligheter

Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (opptil 20 % rabatt på nettpris) brukes denne lenken: https://www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med oversikt over de 171 hotellene som er med i samarbeidet.
Se også informasjon for den enkelte turnering på www.golfforbundet.no med opplysninger om eventuelt spillerhotell, bestilling av rom på spillerhotellet og priser.
 
Det er holdt av rom på Olavsgaard hotell 5 minutter kjøretid unna banen.
 
 

Premieutdeling

Finner sted på terrassen utenfor klubbhuset så snart resultatlisten er klar etter siste runde. Dette er estimert til kl. 1900.
 

Proshop                                                                                                                                       
Åpen fra kl 0700 – 2000 begge turneringsdager.

 

Påmelding

Påmeldingen er bindende og det er spillerens ansvar å melde seg på aktuell turnering i GolfBox innen påmeldingsfristen.
NB! For å kunne bli kontaktet av arrangøren må spillere krysse av dette punktet ved påmelding, til hver turnering. Arrangøren forholder seg til den kontaktinformasjonen som er registrert på spillerens profil i GolfBox.
 

Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved sykdom eller lignende.
 

Registrering

Samtlige spillere må bekrefte sin deltagelse ved å betale startkontingenten gjennom GolfBox. Spillere som ikke bekrefter at de stiller opp i turneringen ved å betale startkontingenten innen oppgitt frist strykes fra deltagerlisten, slik at reserver kan settes inn.
 
 

Resultatservice

 • Uoffisielle resultater
  • GolfBox livescoring oppdateres etter hvert hull (avvik kan forekomme).
  • Livescoring skjer ved spillerinntastet livescore, og spillere skal taste etter hvert hull.
 • Offisielle resultater
  • GolfBox.
  • Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.
  • Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.
 

Scorekort og scorekortmottak

Det vil kun være elektronisk scorekort, men blanke scorekort vil være tilgjegelig hos starter om ønskelig.
Scorekortmottaket er merket «Scorekortmottak» og er i 2 etasje av klubbhuset.
 

Spilleavbrudd

Se NGFs regelkort – Spilleavbrudd (Regel 5.7). Gjenopptagelse av spill – se NGFs regelkort.
(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)
 

Spilletempo

Se NGFs regelkort – Spilletempo (Regel 5.6).
 

Startlister

Startlister henges opp på oppslagstavlen utenfor shoppen.
 

Starttider og spilleoppsett

Lørdag: runde 1 starter kl 0800, Runde 3 (9hull) starter kl 1330.
Søndag: Runde 2 fortsetter (9hull) med start kl 0800, runde 3 starter kl 1130.
Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder.
 

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.
Utleie av tralle kr 50- per dag. Tralle kan leies i proshop.
Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.
 

Turneringskomité

    Mobil e-post
Turneringsleder
Jarle Finstad
  482 31 075 Jarle.finstad@posten.no
TD
Marius Bugge
  402 83 202 buggemarius@gmail.com
Hoveddommer
Lars Otto Bjørnland

 
  909 21 912 larsotto@online.no
 

Turneringssekretariat

Finnes i rødt hus på tunet merket med «Turneringskontor». Åpent fra kl. 0700 - 2000 spilledagene.
 

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no/ (Turneringer/Garmin Norgescup).

All informasjon er tilgjengelig i utskriftsvennlig dokument i vedlegget.