Klubben

Banerapport

Av: Eoin Moroney  |  Publisert: 20. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

20.02.19 - Isfrie greener

Banerapport 19.02.19

Vi har, som nevnt i forrige rapport, daglig sjekket de varierende forholdene under snølaget på alle områder av banen. Skader på gresset oppstår enten når is bygger seg opp, eller snøen smelter til vann på gressoverflaten på grunn av varme værforhold.
De siste 10 dagene har vi hatt veldig varierende vær, og snøen startet å smelte til vann på overflaten, vi så av den grunn ingen annen utvei enn å fjerne snøen fra greenene. Den 12. februar startet vi en tidskrevende prosess med å måke bort snø. Med lite eller ingen is på greenene var dette en krevende oppgave der maskinen også fort kunne skade underlaget uten et beskyttende islag i bunn som en buffer. Med våt og tung snø var dette også en tung belastning på utstyret.
Innen den 17 februar, med 2 greener igjen (green 6 & dobbeltgreenen), var snøen for tung til å kunne fortsette arbeidet. De 2 gjenværende greenene ble derfor først ryddet den 19 februar. Den nåværende situasjonen er at 90% av greenene er snø- og isfrie, dette er positivt men vi vet at vi fortsatt kan ha en lang vinter foran oss. Det er alt for tidlig å si noe om gressforholdene men vi starter nå å ta prøver som skal analyseres og vil hjelpe oss å ta de riktige avgjørelsene fremover. Målet nå er å vurdere situasjonen daglig. Ideelt sett ville et lett snølag nå være perfekt, vi vil også vurdere å dekke greenene med duk dersom det er nødvendig med beskyttelse.

Course Manager 
Eoin Moroney