Klubben

Årsmøte og generalforsamling

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 28. mars 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vedlagt ligger alle dokumenter til årsmøtet/generalforsamlingen.

Vedlagt er nå også referat og protokoller fra årsmøte/generalforsamlingen.

 

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 

Vi ønsker medlemmer av Hauger Golfklubb velkommen til årsmøte og aksjonærer av Hauger Golfbane til generalforsamling.

Dato: Torsdag 21 mars 2024
Tid: 1800
Sted: Hauger Golfklubbs klubbhus

Alle saksdokumenter ligger som vedlegg her. 

Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet eller generalforsamlingen må være styret i hende innen 3. mars. 
Forslag sendes til post@haugergolf.no


Årsmøtet i Hauger Golfklubb skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigenter.
3. Velge protokollførere.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5.  Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle Hauger golfklubbs årsberetning.
9. Behandle Hauger golfklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent.
12. Vedta Hauger golfklubbs budsjett.
13. Behandle Hauger golfklubbs organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer velges for 2 år. Styreleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges i en valgperiode, mens nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges i en annen valgperiode for å sikre kontinuitet.
    b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
    c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Hauger golfklubb har
        representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
    d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.
    e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Hauger golfklubbs organisasjonsplan.
Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
15. Engasjere revisor til å revidere Hauger golfklubbs regnskap.
 16. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Generalforsamlingen i Hauger Golfbane skal følgende behandles:
1.Styrets årsberetning
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
3. Fastsettelse av styret og revisors godtgjørelse
4. Valg av styre i henhold til aksjeloven og vedtektene
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Velkommen!
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her