Klubben

Årsmøte / generalforsamling utsatt inntil videre.

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 18. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsaken er myndighetenes restriksjoner for å hindre spredning av Corona-viruset.

Årsmøte / generalforsamling utsatt inntil videre.

I følge Haugers vedtekter skal årsmøte og generalforsamling avholdes innen utgangen av mars. Dato var satt til 26.mars, og fristen for å melde inn saker var 12.mars.

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Styret har besluttet å utsette møtet inntil videre, med intensjon om å avholde det så snart det lar seg gjøre. Alle saksdokumenter er ferdigstilt og legges ut nå. Dersom det går lang tid før møtet kan avholdes, vil styret foreta en fornyet vurdering av om de dokumentene som er utarbeidet fortsatt er relevante.

Sakspapirene og regnskapene ligger tilgjengelig på "mine sider" på Haugers hjemmeside. I vedlegget ser du hvordan du får tilgang til "mine sider" og hvor du finner doumentene.

Med vennlig hilsen Haugers styre ved Anne Lien.