Klubben

Årsmøte/generalforsamling

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 22. februar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Dato er satt, hold av 25 mars til årsmøte og generalforsamling.

Torsdag 25. mars kl 1800, kaller vi inn til årsmøte i Hauger Golfklubb etterfulgt av generalforsamling i Hauger Golfbane AS.

Inkallelsen ligger vedlagt.

Alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet eller generalforsamlingen må være styret i hende innen 11 mars, og sendes til post@haugergolf.no.

Det er ønskelig at møtene gjennomføres fysisk i Haugers klubbhus, men dersom dette ikke er mulig i henhold til de gjeldende smittevernsregler, vil møtene gjennomføres elektronisk ved bruk av Teams.