Klubben

Årsavgiften 2020

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 21. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

I løpet av de neste dagene vil du motta årsavgiften fra Hauger pr e-post.

Det er årsmøtet og generalforsamlingene her på Hauger som vedtar kontingent og spillerett. Som kjent skulle dette vært avholdt i dag, torsdag 26. mars. Nå har regjeringen besluttet å videreføre tiltakene som skal hindre spredning av Corona-viruset til etter påske, så det vil ta litt tid før vi kan få gjennomført dette.

Det klør godt i fingrene til alle Norges golfere om dagen, og vi jobber på som vanlig for å kunne gi dere en best mulig bane når forholdene og myndighetene tillater årets første tee-off:)

Ettersom medlemmene står for store deler av våre budsjetterte inntekter, er vi avhengig av å fakturere kontingenter og spilleretter til planlagt tid, slik at vi har midler til å drifte som vanlig.

Styret har derfor besluttet å sende ut faktura til alle våre medlemmer nå i løpet av de neste dagene. Det er foreslått medlemskontingent og spillerett som vil bli fakturert. Dersom noe annet skulle bli vedtatt på årsmøtet vil dette korrigeres i 2021. Som det fremgår av årsmøtepapirene begrunnes økningen i kontingenten med en økning av it-avgiften som er en del av kontingenten til NGF, samt en justering i henhold til prisindeks.

Vi håper på en snarlig endring i situasjonen her i landet og i verden for øvrig, slik at myndighetene kan lempe på restriksjoner og pålegg, slik at vi snart kan ønske medlemmer og gjester velkommen til Hauger igjen!