Klubben

Aksjeverdi

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 16. april 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Her finner du ligningsverdien på din aksje her på Hauger, og en forklaring på hvorfor.

Formuesverdien pr aksje i Hauger Golfbane er pr 31.12.20 på kr 46 022,18

Verdien gjelder både for aksje som er eid av privatpersoner eller bedrifter. 


Aksjeverdi per aksje i Hauger er basert på selskapets formue fratrukket gjeld. Man tar da totalt antall aksjer minus selskapets egne aksjer og deler beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet på antall aksjer.
 
En aksje i Hauger har skattemessig verdi på  ca 50.000,- i 2020. 
Så har man en rabatt på denne verdien i 2020 på 35%, økes til 45% i 2021.
Dvs en verdi på 50 000*0,65 = 32 500,-
 
Formuesskatt til kommunen 0,7% = 227
Formuesskatt til staten 0,15% = 75
 
Totalt kr 302,-
 
Dette gjelder da de med formue over 1 500 000.
 
Les også gjerne mer på skatteetaten sine sider om formuesskatt og verdsettingsrabatt - da beløp og rabatt vil variere fra år til år:
 
https://www.skatteetaten.no/satser/formuesskatt/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/verdsettingsrabatt-ved-fastsetting-av-formue/