Green hull 4

Slipper solen inn på greenen fra tidlig morgen

Vinteren 2016/2017 fjernet vi mye av skogen på østsiden av greenen på hull 4, dette har gjort at solen slipper inn på greenen og tiner frost mye tidligere enn før. Effekten vil være at vi kan åpne banen tidligere ved frost.