hauger-2

Årsmøte/Generalforsamling

Vi innkaller til Generalforsamling og  Årsmøte onsdag den 21. mars kl 19.00 i klubbhuset.

Saksdokumenter legges ut senest onsdag den 14. mars (jmf klubbens lover).

Forslag til årsmøtet må være innsendt senest onsdag den 21. februar kl. 16:00.