Helge Thime

Her er en redegjørelse på hvorfor vi ikke er med kommende sesong.

FCG ble startet i 2012 som et prissamarbeid, med Miklagard som eier av konseptet. Hauger og Losby ble invitert med i samarbeidet og alle aksjonærer på de 3 klubbene kunne spille 3 runder til 150,- kr pr sesong. FCG skulle sees på som en fordel man tilbød aksjonærene og ikke som en rabatt man ga gjestespillere.

Greenfee samarbeidet ble endret til å gjelde alle runder man spilte, men da med høyere pris fra år til år. I 2017 var prisen 325,- pr runde, og for 2018 var planen at den skulle økes ytterligere.

Dessverre har situasjonen for drift av golfklubbene endret seg til det negative i Norge, og alle klubbene i samarbeidet har i etterkant innført exit-ordninger for sine aksjonærer og satt i gang kampanjer for å rekruttere nye medlemmer til klubbene. Ettersom alle klubbene har forskjellige strategier og løsninger på disse områdene har konkurransesituasjonen dessverre gjort det vanskeligere å samarbeide.

Hauger har 2-års exit på aksjene, og en av kampanjene vi har lansert  er «3 år for prisen av 2 – tilbud», vi har også et pilotprosjekt som vi kaller Hauger fleX, der vi tilbyr et rimeligere medlemskap som kan tilpasses etter spillerens behov i forhold til spill og trening.

Hauger har i alle år vært positive til FCG og føler at dette har vært viktig for aksjonærene i klubben. Vi har også vært positive til en videreføring av samarbeidet til fritt spill mellom klubbene.

Det er våre ulike medlemstilbud og antall år på exit-ordningene som har gjort at Hauger ikke er tilbudt medlemskap i 2018. Vi har vært i forhandlinger frem til dags dato, men har dessverre ikke kunne finne en løsning der alle parter er fornøyde. Men i klubbens situasjon er det viktig å ha fokus på å rekruttere nye medlemmer til klubben!

Vi jobber nå videre med å inngå greenfee samarbeid med flest mulig klubber som kan være av interesse for våre aksjonærer, som vi også har hatt tidligere sesonger ved siden av FCG. Drøbak, Haga, Bærum og Drammen har allerede gitt positive tilbakemeldinger om at samarbeidet vil fortsette, og vi vil i tiden fremover knytte til oss flere baner og holder dere oppdatert.

FCG sier også at de er positive til å bruke 2018 til å se på løsninger for fremtiden, der Hauger igjen vil kunne være en del av samarbeidet.