Klubben

Styret informerer

Av: Elin Ingvaldsen  |  Publisert: 5. oktober 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Endringer i administrasjonen

Hauger har i likhet med andre golfklubber økonomiske utfordringer. Etter å ha vurdert ulike tiltak har styret besluttet å redusere klubbens administrasjon. Det er i den anledning inngått en sluttavtale med daglig leder Bent Lundborg. Han vil fratre sin stilling med virkning fra 1. januar 2019 og vil bruke høsten til å overføre sine oppgaver til øvrige ansatte og styret. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om oppgavefordeling og organisering.
 
Styret vil benytte anledningen til å takke Bent for arbeidet han har gjort for klubben siden 2013, og ønsker ham lykke til videre.
 
Hauger 10.10.2018
Anne Lien
Styreleder