Banen

Lokale regler

Utenfor banen (Ute)
Banens ytre grenser er begrenset av hvite staker eller gjerder.
Ved spill på hull 2 gjelder hvite staker mot hull 1

Hinder
Steiner i bunker og staker som markerer vannhinder defineres som flyttbar hindring
Regel 24-1

Ikke flyttbare hindringer – Regel 24-2
A: Alle avstandsmarkeringer, deler og utstyr til vanningsanlegg.
B: Konstruksjoner bygget av sviller eller stein.
C: Alle grus, steinfelter eller singelbelagte dreneringsgrøfter på spillefeltet.

Grunn under reparasjon (GUR)
GUR som det ikke er tillatt å spille fra er merket med blå staker med hvit topp.
Fritak må tas ihht. regel 25-1.

Bark og flislagte områder
Spilles som integrert del av banen

Plugget ball
Områder for plugget ball etter regel 25-2, utvides til å gjelde hele spillefeltet.

Hull 7 droppsone
Foran vannhinder på hull 7 er det en merket droppsone når ballen er i sidevannshinder.

Luftledninger og stolper hull 11
Om spilleren treffer luftledning eller stolpe skal slaget annuleres og ny ball settes i spill uten tap av slag. Se regel 20-5.

Straff for brudd på lokale regler
I slagspill; to straffeslag – I matchspill; tap av hull.

Lasermåler
Bruk av lasermåler under turneringer og selskapsspill er tillatt så fremt ikke annet er fastsatt av turneringsledelsen.