Navn:Mobil:Sum:Til leie / salg
Jan Kåre Torrissen95 26 88 03kr. 1,-Til salgs
Reidar Nilsen916 33 299kr. 1,-Til salgs inkl. kontingent 2018
Ole-Johan S. Vindegg 91 59 08 84Kr. 5000.- + gebyrTil leie
Erik Kristian Andresen 924 20 618Kr. 5.000,-Til leie
Inge Johansen90 53 16 63Salg kr. 1.- / Utleie kr. 5000.-Til salgs / utleie fra 2018
John Bergstrøm40 85 78 46
Kr. 1.- / 5000.-Salg kr. 1.- / Utleie kr. 5.000.- fra 2018
Yuk Fong Yuen
96 68 89 25Kr. 1.- / 5000.-Salg kr. 1 / Utleie kr. 5.000.- fra 2018
Ottar Sakseid91 61 88 26Kr. 1.-Til salgs fra 2018
Per E Syvertsen90 12 55 26kr. 5000,-Til leie 2018
Espen Mellesmo92 44 75 69Til salgs kr. 1.-Til salgs, inkl. kontingent 2018
Svein Vilberg94 81 02 58Kr. 4500.-Utleie 2018
Höeg Autoliners 40 03 96 52kr. 1,- /gi budTil salgs/leie
Terje Odden23 95 97 04kr. 1,-Til salgs
Erik Jørol92 89 28 58Kr. 1.-Til salgs
Kenneth Børresen93 01 77 38Kr. 1.-Inkl. kontingent 2018
Inge Wold48 89 83 78Kr. 4500.-Til Leie 2018
Tore Asmyhr94 50 83 22kr. 1,-Inkl. kontingent 2018
Geir Karlsen91 60 83 32Kr. 4500.-Til leie 2018
Anders Linderoth99 58 12 78
Kr. 1.-Til salgs inkl. kontingent 2018
Tommy Arntsen90 77 85 98 Gi budTil salgs/leie
Hege Galtung94 01 22 22 Kr. 4500.-Til leie
Øystein Lode97 12 88 65kr. 1,- / 5.000,-Til leie/salgs inkludert halve årskontingenten 2018
Lars-Christian Holst-Hansen90 87 26 59kr. 4500.-Utleie 2018
Yannick Svendsen0037256966039Kr. 1.- / kr. 5.000.-Til salgs / utleie 2018
Martin Hansen48 14 63 98kr. 4000,-Til leie
Ragnar Nilsen48087103/98069726Gi BudTil leie