Matte utslag

Tee-steder trenger hvile før 2018 sesongen.

Høsten er her for fullt, og det resulterer i at vi også må forberede oss til neste sesong. Høstens slitasje kan få konsekvenser også for baneforholdene i 2018.

Av den grunn er det nå lagt ut utslagsmatter på følgende hull: 4, 5, 7, 12 og 17.

Mattene skal benyttes, det er ikke tillatt å benytte gressutslagene på de nevnte hullene.

På flere hull vil også alle utslag være fra samme sted.

På grunn av dette reduserer vi greenfee til våre gjester i primetime. Prisene vil da være som følger ut sesongen:

  • Hverdager: 450,-
  • Helg: 550,-

Skal du spille ettermiddager har vi også «Twilight greenfee»  fra kl 1600, der du kan spille så langt du rekker for kr 400,-

Vi benytter samtidig anledningen til å minne om at vi fra 14 oktober kun gjennomfører Shotgun start i helgene. Start blir kl 1100, og påmelding for både medlemmer og gjester blir gjennom turneringsmodulen i golfbox.

Alle må melde seg på individuelt, men man kan skrive kommentar om hvem man ønsker å spille med.

Greenfee for gjestespillere blir 550,- men Haugers aksjonærer kan som vanlig ta med 3 gjester som betaler 450,-

Velkommen til høstgolf på Hauger!