Tralleskap

Boden med tralleskap er kun for de som leier skap!

Det er fortsatt noen ledige tralleskap til utleie – førstemann til mølla!

Vi vil samtidig gjøre alle oppmerksomme på at boden med tralleskapene kun skal benyttes av de som har leid plass.

Pr dag dato, står det mange traller på utsiden av skap samt rundt om kring i lokalet.

Vi ber om at alt dette blir fjernet innen mandag 11 juni.

Alt av utstyr og traller som ikke er låst inn i et skap innen den tid vil bli fjernet.