20160614-DSC00097_DxO

Onsdag den 1. nov. fra kl. 18:00 i klubbhuset på Hauger

Årsmøtet 2016 (avholdt mars 2017) ga styret og administrasjonen i oppgave å markedstilpasse et nytt medlemskap med spillerett designet for fremtidens behov.

Dette har vi nå jobbet med og innkaller derfor til ekstraordinær generalforsamling og årsmøte slik at vi kan få presentert og forhåpentligvis godkjent løsningen.

Denne nye kategorien blir i første omgang en prøveordning gjeldende ut sesongen 2018.

Dagens aksje- og exit ordning forblir uendret.

Innkallingene finner dere her:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hauger Golfbane

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hauger Golfklubb

 

Vel møtt!