IMG_2781

Hauger Golfbane AS vil fra 1. oktober 2014 tilby en permanent exit ordning.

Vi håper dette vil være et tydelig signal på at vi ønsker å legge forholdene til rette for å få tilbake interessen for golfbanens aksjer blant nye potensielle medlemmer – med dette har vi fjernet det siste hinderet som har gjort at de som ønsker aksje hos oss har vegret seg.

Hauger Golfbane AS innfører en oppsigelsestid på 2 år med spillerettigheter på Hauger Golfbane. Etter oppsigelsesperioden tar Klubben tilbake aksjen for kr. 1.-

Forslaget ble lagt frem for generalforsamlingen nå i februar og ble vedtatt. Vi håper at dette resulterer i at interessen for aksjene i Hauger vil stige, en 2 års oppsigelsesperiode er overkommelig for de aller fleste – forhåpentlig vil også dette bidra til at de som vil ut raskt vil lettere kunne selge aksjene privat.

Den tidligere exit listen er derfor slettet, 2013 ble det siste året denne ble hensyntatt. De som har stått registrert på denne må gi beskjed etter 1. oktober 2014 dersom de fremdeles vil innlevere aksjene. (Oppsigelsesperioden vil hvert år være fra 1. oktober til 31. des for de neste 2 årene – DVs at de som sier opp aksjen før 31.12.2014 vil ha 2015 og 2016 som oppsigelsesår – sier man opp i mars 2015 så vil 2016 og 2017 være oppsigelesårene)

Det er en forutsetning for tilbakelevering at alt utestående er gjort opp.

I oppsigelsesperioden opprettholdes følgende aksjonær rettigheter – man kan benytte aksjen til spill eller utleie. Det vil ikke være muligheter for å ta ut billetter.

De første tilbakemeldingene har vært positive, de aller fleste har forståelse for at vi må ha en viss forutsigbarhet i driften.