Drikkevann_Drikkevann_HORIZONTAL_Radioaktivitet_Tokyo_Vann_Vannk

Drikkevannet er skrudd av ute på banen.

På grunn av fare for frost er dessverre drikkevannet slått av på banen.

Vann kan fylles i klubbhuset før runden, eller etter hull 9.

Toalettet på hull 12 er også stengt pga frost.